Az RG Stúdió Kft. számára legfontosabb, hogy szolgáltatásaival Partnerei maximálisan elégedettek legyenek, ezért már megalakulása óta Megrendelőit állítja tevékenysége középpontjába.
RG Stúdió minőségpolitikaCélunk, hogy növekvő működési területünkön mindinkább megfeleljünk ügyfeleink igényeinek, elvárásainak. Szolgáltatásainkat a vevők által elvárt határidőre nyújtsuk és erre a megrendelők megfelelő garanciákat lássanak a jövőben is. Annak érdekében, hogy a továbbiakban is folyamatosan versenyképesek tudjunk maradni a piacon, a trendeket megelőzve és diktálva fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat és szakértői tudásunkat. Jelenlegi jó piaci részesedésünk annak köszönhető, hogy a Kft növekedéséhez a hátteret folyamatosan tudtuk biztosítani.

Ennek érdekében a minőségpolitikai célkitűzések keretében kiemelt helyen szerepelnek a következők:Fogyasztóink igényeinek folyamatos teljesítésére törekszünk, hogy elnyerjük bizalmukat és megelégedettségüket. A magas minőségű szolgáltatáson kívül kiemelten kezeljük a környezet megóvását, a munkavállalók munka- és egészségvédelmét.

RG Stúdió minőségpolitikaA megrendelőkkel kötött szerződésben foglalt időben és minőségben teszünk eleget, a mindenkori törvényekben és előírásokban szabályozottak szerint. A rendelkezésünkre álló anyagi, tárgyi eszközöket és személyi állományt minőségcentrikusan, hatékonyan működtetjük.
Munkafolyamatainkat szabályozzuk, ellenőrizzük és értékeljük a kapott információk és adatok alapján, annak érdekében, hogy a hibák előfordulását megelőzzük, és új célokat és fejlesztéseket tűzzünk ki.
Elkötelezettek vagyunk a folyamatos minőségi fejlődés megvalósításában, a műszaki, technológiai és ügyfelekkel való kapcsolattartás minőségének tökéletesítésében.

Támogatjuk és megköveteljük a korszerű szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását. Rendszeres minőségügyi és szakmai képzéssel, oktatással biztosítjuk a munkatársak felkészültségét és önképzését. Célunk a hosszú távú együttműködés megvalósítása.Az RG Stúdió minőségpolitikájának megvalósításának fontos eleme a cégvezetés által nyújtott személyes példamutatás. A management kötelezi magát arra, hogy a napi tevékenységét a meghatározott minőségpolitikának megfelelően végezze.