Ezúton szeretnénk tájékoztatni ügyfeleinket, hogy 2007. december 1-től Általános Szerződési Felételünk kiegészül a következő ponttal.

“Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének a számlán szereplő fizetési határidőig nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a fizetési határidő lejártát követő naptól késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos eljárási díjat a Megrendelő felé felszámítani, és kiszámlázni. A késedelmi kamat mértéke a tartozás összegének, a Ptk. szerinti mindenkori késedelmi kamat százalékának, és a késedelmes napok számának szorzatával azonos. Az eljárási díj felszólításonként a Megrendelő fizetési határidőn túli nettó kötelezettségének 2%-a, valamint a forgalmi adó, de legalább 1.000,- Ft, valamint forgalmi adó.”

A teljes Általános Szerződés Feltételek szövege itt olvasható.